• Slidebg
  BİREYSEL EĞİTİMLERİMİZ BAŞLADI


 • Slidebg
  İçerik giriniz
 • Slidebg
  İçerik giriniz
 • Slidebg
 • Slidebg
 • Slidebg
  BİREYSEL EĞİTİM
  İçerik giriniz
EGEFE ATOLYE

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Çocukların; zihinsel, psikolojik ve bedensel gelişimi için oyunların belirli bir işe yararlılık gösterdiği çeşitli çalışmalarla ve terapi yöntemleriyle kanıtlanmıştır. Bugün oyun terapisi başta olmak üzere pek çok terapi türünde dahi oyunların merkezde olduğu bir bakış açısı yaratılmıştır. Bununla beraber oyunlar sadece psikolojik çözümler için değil, zihinsel çaba ve gelişim için de pek işe yarar yöntemlere konu olmuştur. Bugünkü yazımızda da özellikle zihinsel gelişim için akıl ve zekâ oyunlarının ve bunun bir eğitim olarak yansıması olan akıl ve zeka oyunları eğitiminden bahsedeceğiz. Akıl ve Zekâ Oyunları Eğitimi Ne İşe Yarar? Öncelikle eğitiminin kendisinden bahsetmeden önce akıl ve zeka oyunlarının içeriğini biraz açmak gerekiyor. Akıl ve zekâ oyunları, yalnızca çocuklara yönelik olmasa da çoğunlukla çocukların bilişsel ve zihinsel gelişimi ile alakalı görülür. Akıl ve zekâ oyunlarının en büyük faydası, eğlendirme yöntemiyle bilişsel faaliyetleri geliştirmektir. Örneğin; hafıza, öğrenme, karar verme, akıl yürütme, görsel algı, motor becerileri, el-göz koordinasyonu, olasılıkları hesaplama gibi bilişsel yetkinlik ve gelişim isteyen faaliyetler. Akıl ve zeka oyunları, çocuk gelişimi açısından önemli faaliyetler barındırdığı için MEB müfredatlarında da bulunmaktadır. Bununla birlikte 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için de okul öncesi ve okul döneminde akıl ve zekâ yöntemlerini kapsayan pek çok sayıda oyun içerikleri hazırlanmaktadır. Bahsettiğimiz bu durumlar, eğitim döneminde de çocukların oyundan kopmaması ve bir şekilde oyun faaliyetleri içinde bulunmalarına teşvik etmek içindir. Özellikle 3-6 yaş aralığında olan çocukların akıl yürütme ve olasılıkların farkında olmak gibi bilişsel süreçlerde aktif olmaları için bu akıl ve zeka oyunlarına ihtiyaç vardır. Peki hem ebeveynler, hem öğretmenler hem de konunun asıl muhatabı olan çocuklar, akıl ve zeka oyunlarını nasıl ve nereden öğrenebilir? Akıl ve zekâ oyunları eğitimi, tam olarak zeka ve akıl oyunlarının nasıl ve ne şekilde uygulanabileceğine dair detaylar sunar. Enstitü bünyesinde yer alan akıl ve zeka oyunları eğitimi; eğlendirme yöntemi içeren oyunların, nasıl bilişsel yetkinlik ve becerilerle de ilişkili olduğunu gösteren ders içeriklerine sahiptir. Eğitimin temel faydası, yararlı akıl ve zeka oyunlarının ne olduğunu ve nasıl oynanabileceğini akıcı bir anlatımla aktarmasıdır. Akıl ve zeka oyunları, hem pratik zekayı hem de zihinsel gelişimi yansıtan akla yönelik yetkinlik ve beceriler kazandırmaktadır. Akıl ve zeka oyunları eğitimi de söz konusu bilişsel gelişim konularını içeren zeka oyunlarını kapsamakla birlikte, bu oyunların sosyal ve bilişsel beceriler için neler kazandırdığına dair de bilgileri de içermektedir.

YARATICI DRAMA

Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları: • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme • İletişim becerileri geliştirme • Moral değerleri geliştirme • Kendini tanıma • Problem çözme becerilerini geliştirme • Dil becerilerini geliştirme • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak • Hayal gücünü geliştirme • Dinleme becerilerini geliştirme • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir. Yaratıcı Dramanın Kullanıldığı Alanlar Okulöncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

SATRANÇ

Satrancın Yararları - Kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur. - Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. -Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. - Kişiliği ve karekteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. -"Kendine güven" duygusu aşılar ve bunu geliştirir. - Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur. - Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır. -Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir. - Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır. - Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar. - Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir. - Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir. - Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir. - Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir. - Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar. - Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini, veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır. - Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir. - Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur. - Satrancın yararlarını gösteren bütün bu maddeler, Milli Eğitimin de temel amaçlarındandır, Türk Milli Eğitimi’nin öğrenciler tarafından kazanılmasını istediği temel davranışlardır. Bu kadar pozitif etkisi olan bir araç kesinlikle bir 'EĞİTİM ARACI'dır. Yeryüzünde başka hiçbir araç, bu kadar olumlu davranışların hepsini birden bireylere kazandıramaz! Öyleyse, çocuklarımızın olabildiğince küçük yaştan başlayarak 'Kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkilerinden yararlanma’ amaçlanmalı, çocuklarımızın olumlu davranışlar sergilemelerini sağlamaya çalışmalı bu amaç bir 'görev' olarak benimsenmelidir.

Image

KAZANIMLAR

- Kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur. - Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. -Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. - Kişiliği ve karekteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. -"Kendine güven" duygusu aşılar ve bunu geliştirir. - Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur. - Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır. -Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir. - Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır. - Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar. - Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir. - Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir. - Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir. - Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir. - Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar. - Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini, veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır. - Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir. - Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur. - Satrancın yararlarını gösteren bütün bu maddeler, Milli Eğitimin de temel amaçlarındandır, Türk Milli Eğitimi’nin öğrenciler tarafından kazanılmasını istediği temel davranışlardır. Bu kadar pozitif etkisi olan bir araç kesinlikle bir 'EĞİTİM ARACI'dır. Yeryüzünde başka hiçbir araç, bu kadar olumlu davranışların hepsini birden bireylere kazandıramaz!

STRATEJİK GELİŞİM İLE BAĞLANTI

HAYATA DAİR HERŞEY

Image

BİZ KİMİZ

Ben Sevinç ÜSTÜN


Akıl ve Zeka Oyunları Yaratıcı Drama 

Satranç Eğitmeni

EĞİTİM

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

SATRANÇ

YARATICI DRAMA

Yorumlar

Resim Galerimiz

Blog